Yolsuzlukla mücadele

Yolsuzluk sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya’da ciddi bir sorundur...

11 Ağustos 2019 - 11:00

Son yayınlanan Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) 2018 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi dünyada pek çok ülkede yolsuzluğun ne kadar yaygın bir suç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu rapor, yolsuzluğun güçlü ve kurumsal bir demokrasi modelinin olduğu ülkelerde,  otoriter bölgelere göre daha az olduğu tezini göstermekte ve savunmaktır. Bu değerlendirmelerde, hukukun üstünlüğü, demokratik kurumlardaki güncel durum, bağımsız medya’nın etkinliği ve sivil toplumun ülkedeki faaliyet alanının  ne olduğu esas alındığı anlaşılmaktadır.  Bu çerçevede, endeksin ilk iki sırasında  Danimarka ve Yeni Zellanda, son üç sırasında da Somali, Güney Sudan ve Suriye yer alıyor. AB ülkeleri’nin ortalama puanı 66 olurken, AB ülkeleri arasında Bulgaristan son sıradaki yerini korumaktadır.

Avrupa’da yolsuzlukla mücadelenin ana ekseninde demokratikleşme mekanizmasının iyileştirilmesi bulunmaktadır. Bir ülkedeki yolsuzluk, ekonomik istikrarı, gelir dağılımını, kamu hizmet kalitesini, kamu harcamalarının etkinliğini ve daha pek çok unsuru etkilemektedir.  Globalleşen dünyada ülkelerin  birbirleriyle olan ticaretin boyutu büyüdükçe küresel yolsuzluk tehditini de ateşleyebilecek potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Macaristan’a bakacak olursak demokratikleşme sürecinde yaşamakta oldukları aksaklıklar, artan yolsuzluklar ve Otokrasiyi çağrıştıran baskıcı yönetimi ile bu değerlendirmeyi güçlendiren bir örnektir. Nitekim, Macaristan endekste  64’cü sırada yer almaktadır.

Kuşkusuz demokratikleşme yolsuzlukları önlemek için tek başına yeterli değildir. Bu sorunu yaşayan devletlerin, bürokrasi dışı aktörleri yani sivil ve gönüllü kuruluşları da aktif şekilde  devreye sokarak işbirliği içerisinde adımlar atması  önemlidir. Bunun yanısıra, devletin yolsuzluklara karşı caydırıcı ve cezai müeyyidesi güçlü yasaları yürürlüğe koyması da elzemdir. Bu bağlamda, siyasete güvenin sarsıldığı, yolsuzluk ve şaibenin eksik olmadığı İtalya’da hükümetin çıkarmış olduğu  ‘Yolsuzlukla Mücadele yasası’  son derece iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Bu yasada dikkati çeken bir takım maddeler vardı. Neydi bunlar? Yolsuzluğa mahkum olan kişilerin devlet ihalelerine katılmaları, 5 yıldan başlayan ve ömür boyu mene kadar varabilen sürelerle yasaklanıyordu. Kamu görevlileri de kamu görevlerinden sürekli olarak men ediliyor. Yolsuzluk suçları  için asgari hapis cezası 1 yıldan 3 yıla, azami hapis cezası da 6 yıldan 8 yıla çıkarılıyor. Parlamento üyelerine yılda 500 Euro’nun üzerindeki bağışları beyan etme zorunluluğu getiriyor ki bu miktar daha önce 5000 Euro idi.  Yargılama sürecinde zaman aşımı uygulaması ilk mahkeme kararının ardından donduruluyor ki bu madde de adli sistemde reformlar gerektirdiği için 2020 yılında uygulamaya girecek.

Görülmektedir ki yolsuzluk sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya’da ciddi bir sorundur. Yolsuzluklarla mücadele için her ülke önce kendi istikrarı sonra da küresel istikrar  için üzerine düşeni yapmakla mükelleftir.

 

Etiketler

Diğer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı