TMK yolu açıldı

Yargıtay, 2005 yılında bir Rum’un müracaatı üzerine Gazimağusa Mahkemesi’nin verdiği bir kararı teyit etti ama TMK’ya müracaatta 1974 yılındaki koçanların esas alınmasını istedi.

22 Ekim 2019 - 09:02

HABERCİ ÖZEL –

Kapalı Maraş’ta taşınmazı bulunan bir Kıbrıslı Rum’un, bu mülklerin Vakıf malı olduğuna dair alınan kararın iptali için yaptığı başvuru Yargıtay’da reddedildi.

Yargıtay konu ile ilgili olarak müracaatta bulunan Rum’un hak sahibi olduğunu ve müracaatı halinde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iade, takas veya tazminat yönünde karar verebileceğine hükmetti.

Yargıtay’ın dün aldığı 1/2018 ve 2/2018 nolu Asli Yetki Kararı şöyle:

“Yargıtayın asli yetkinin kullanılarak verildiği bir kararın istinafında verdiği çoğunluk kararında 1974 öncesi Maraş’ta bulunan taşınmaz malı ile ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran bir Kıbrıs’lı Rum’un 20/7/74 öncesi isdar edilen koçan altında hak sahibi olduğunu ispat ettikten sonra, Taşınmaz Mal Komisyonu 67/2005 sayılı yasa altındaki yetkilerini kullanarak, iade, takas veya tazminat kararı verebileceğine karar verdi. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Gazimağusa Kaza Mahkemesinin 2005 yılında verdiği tespit kararı neticesinde başvuruya taraf olan Vakıflar Örgütünün mülkiyet iddialarını değerlendirmeye Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetkisi olmadığına, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun idari bir komisyon olduğuna ve Mahkeme olmadığına karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Anayasayı münhasıran yorumlamaya yetkili Mahkeme olarak, aksine karar vermedikten sonra, Maraş’ta bulunan ve Vakıflar Örgütünün hak iddia ettiği gayrimenkul malların Anayasa’nın 159(1)(b) maddesi kapsamında terkedilmiş mal olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan çoğunluk kararı, 67/2005 sayılı yasa altındaki Kıbrıs’lı Rum’un hakları olumsuz etkilenmediği nedeni ile İlk Mahkemenin certiorari isdar edilmesi için istida dosyalanmasına olanak sağlayacak süre uzatılma başvurusunun iptal kararını onayladı.”

İbrahim Benter

Alınan kararların ayrıntılarının henüz kamuoyu ile paylaşılmamasına rağmen konuyu değerlendiren Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter mahkemenin Kapalı Maraş’ın Vakıf malıdır şeklinde 2005 yılında alınan kararı teyit ettiğini belirtti.

Benter “Bu bizim için iyi bir şeydir. Karar, Mağusa Kaza Mahkemesi’nin Maraş Vakıf malıdır şeklindeki kararı teyit etmiştir. Bu pozitif bir durumdur” dedi.

Kararda bir diğer önemli unsurun da Taşınmaz Mal Komisyonu’nun fonksiyonunun ön plana çıkması olduğuna işaret eden İbrahim Benter, “İsteyen Rum’un Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmesinin önü de açılıyor. Bu da iyi bir şey” diye konuştu.

İbrahim Benter kendileri açısından olumsuz diye nitelediği ayrıntının ise Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaatta 1974 yılındaki koçanların esas alınacak olması olduğunu kaydetti.

Benter “Bu yönde müracaatlar olması halinde biz de hakkımızı arayacağız. Bu kararın yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Ama genelde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işaret edilmesi ve Maraş’ın Vakıf malı olduğuna dair daha önceden alınan kararın geçerliliğini koruması bizim için önemli bir gelişmedir” dedi.

Etiketler

Diğer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı