Protokol öncesi Türkiye ile 16 maddelik uzlaşı metni!

Bugün toplanan 3'üncü Yatırım Danışma Konseyi toplantısında Türkiye heyeti ile ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla 16 maddeden oluşan bir mutabakata varıldı.

6 Temmuz 2019 - 20:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yatırım Danışma Konseyi’nin (YDK) Üçüncü Toplantısı, bugün Lefkoşa’da Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın başkanlıklarında gerçekleştirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, konseyin KKTC daimi üyelerinin yanı sıra, KKTC Bakanlar Kurulu üyelerinin tamamı ile davetli olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu eş başkanları Mustafa Genç ve Cihat Lokmanoğlu, üst düzey bürokratlar, Türkiye ve KKTC’den yatırımcılar ile iş insanları katıldı.

YDK toplantısına katılan yatırımcılar ve yatırım için çalışmakta olan iş insanlarının, iş ve yatırım ortamındaki tecrübelerini aktardıkları belirtilen açıklamada, görüş ve öneriler üzerinde kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bugünkü toplantıda görüş ve önerileri içeren ve üzerinde derinlemesine tartışıldığı belirtilen 16 madde ise şöyle sıralandı:

 1. KKTC Yatırım Danışma Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bürokratik işleyişe etkinlik kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek bir kamu reformunun gündemde olduğunu saptamış; bürokraside sağlanacak iyileştirmelerin yatırım ortamını olumlu yönde etkileyeceği üzerinde önemle durmuştur.
 2. Uzun zamandan beri üzerinde çalışılmakta olan e-Devlet projesinin tamamlanması, vatandaşların ve iş insanlarının devlet dairelerine gitmeden ve çalışma saatlerine bağlı kalmadan hizmet almalarını sağlayacak, yatırım ortamını olumsuz şekilde etkileyen bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Buna ilaveten yatırım ve iş yapmaya yönelik iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi konusunda gerekli adımlar atılmalıdır.
 3. Yargının ekonomik gelişmeyi destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve tahkim mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi desteklenmelidir.
 4. Türk Hava Yolları A.Ş. dâhil Ercan Havaalanına gerçekleştirilen tüm uçuşların, Türkiye’deki daha fazla noktaya ve mümkün olduğunca fazla ülkeye bağlanmasını sağlayacak şekilde artırılmasının turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemi vurgulanmıştır.
 5. KKTC’nin eğitim ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda paydaşların da katkı koyacağı bir mekanizma kurulması üzerinde çalışılacaktır.
 6. Sanayi Sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak şekilde tam teşekküllü yeni bir Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ve geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.
 7. KKTC’deki turizm ve eğitim faaliyetlerinin KKTC’nin yerel kalkınmasına doğrudan daha fazla katkı verebilmesi için kamu özel sektör işbirliği modeli temelinde, stratejik önceliklerin belirlenmesi ve operasyonel teşviklerin stratejik teşviklere dönüştürülmesi gerekmektedir.
 8. Yeni teknolojilere ve inovasyona dayalı üretim modellerinin stratejik öncelikler arasına dâhil edilebilmesi ve eğitim sektörünün desteğiyle oluşturulan bilginin ticarileştirilebilmesi için KKTC’de elektrik ve iletişim fiyatlarının düşürülmesi gerekmektedir. Mevcut haliyle bu tür maliyetler girişimcilerin rekabet gücünün önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Yeni ve alternatif üretim teknolojilerinden yararlanılması yoluyla bu maliyetlerinin aşağıya çekilmesive aynı zamanda genel olarak üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar KKTC’deki yatırım ortamını büyük ölçüde olumlu olarak etkileyecektir.Bilginin ticarileştirilmesi için ayrıca üniversiteleri le reel sektörün teknoloji alanında yapabilecekleri işbirlikleri desteklenmelidir.
 9. KKTC’deki limanlarda yük hizmetleri ile turizme hizmet edecek sivil yolcu ulaşımı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi için yap-işlet-devret modelinde limanların işletme hakkının ihale edilmesi önerilmektedir.
 10. Kuzey Kıbrıs, bölgede gelişmekte olan yat turizmi için geniş olanaklar sunmaktadır. Yat turizminden öngörülen payın alınabilmesi için öncelikle KKTC kuzey sahilinde olmak üzere yeni yat limanlarının devreye konulabilmesi için gerekli yatırımlar, kamu-özel sektörü işbirliği ile yapılmalıdır.
 11. Yükseköğretim alanının kalitenin artırılması hedefiyle yeniden düzenlenmesi, bu sektörün sürdürülebilirliği ve arzulanan sonuçları sağlaması bakımından bir gereklilik haline gelmiştir.
 12. Türkiye’den boru yoluyla getirilen suyun tarımda ekonomik katma değeri en yüksek olacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede, özellikle hem Türkiye pazarı açısından hem de iç pazar açısından ihtiyaç duyulan ürünlerin tespit edilerek üretiminin desteklenmesi gerekmektedir.
 13. Türkiye – KKTC Ticaret Odası eş başkanlarının iki ülke iş insanlarının KKTC, Türkiye ve üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar ve iş yapma imkanlarını araştırmaları yararlı olacaktır.
 14. KKTC firmalarının başta Türkiye pazarına olmak üzere diğer pazarlara daha etkin bir şekilde ulaşması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Türkiye ve KKTC hükümetlerinin bu konudaki çalışmaları, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere toplantıda hazır bulunan bütün meslek kuruluşları tarafından desteklenecektir.
 15. KKTC piyasasında pahalılığa ve maliyet artışına neden olan korumacılık uygulamaları gözden geçirilecektir. Hükümetlerimiz ve meslek örgütlerimiz bu konularda işbirliği içinde olacaklardır.
 16. KKTC’de sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarının ve yapısal reformların gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde mutabık kalınmıştır.
Etiketler

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı