Hesap sormak zorundasınız

Zaman Kıbrıs Türkü’nün aleyhine işlemektedir. Her geçen gün sorunlara yeni sorunlar eklenmektedir.

10 Ağustos 2019 - 11:00

Çok uzun yıllardır, yolsuzluk, rüşvet, görevini kötüye kullanmak gibi suçlar ülkemizin kanayan yarası olamaya devam ediyor.   Bu yağma, rüşvet ve yolsuzluk düzeni son bulana kadar, memleketini seven ve korumak isteyen her bireyin yapması gerektiği gibi her platformda yanlışları yazmaya, söylemeye ve tartışmaya bıkmadan usanmadan devam etmek zorundayız.

En son yaşadığımız ilaç rezaleti,  devletin denetim mekanizmasındaki yozlaşmanın, kamu’da ki iş bilmezliğin, sorumsuzluğun, görevini kötüye kullanmanın ne kadar utanç verici bir boyuta ulaştığını gözler önüne sermektedir.

Vatandaş hem kamu hizmetlerindeki verimsizlik ve hantallıktan şikayetçidir hem de buraları denetlemekte ve düzeltmekte aciz kalan gelmiş geçmiş tüm hükümet yetkililerinden şikayetçidir.

Halkımız, siyasete, siyasetçiye güveni olmadığı pek çok defalar ortaya koymuştur. Nitekim iki değerli Akademisyen Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş’un hazırlamış olduğu ‘Kıbrıs Yolsuzluk Endeksi’ raporu da buna dikkat çekmiştir. Yakın geçmişte kamuoyu ile paylaşılan bu  rapor ülkemizde yolsuzluk ve rüşvetin algılanma boyutunu ve ülke gerçeklerini  yeniden  teyit etmiştir. Nedir buradaki ana tespitler?  Yeniden yazalım, yeniden dile getirelim.  İş insanları ağırlıkla Kamu kaynaklarının Bakanlar/Yetkililer tarafında kişisel ya da partisel amaçlarla kullanıldığını düşünmektedir. Kamu kaynaklarının tahsisi ve kullanımını düzenleyen ve hesap verebilirliği sağlayan etkili prosedürlerin bulunmadığına ve kamu maliyesinin idaresini denetleyebilecek nitelikte bağımsız kurumlar olmadığına inanmaktadır. En fazla yolsuzluk kamu arazileri ve teşviklerde yapılmaktadır algısı hakimdir.

Ülkemizde kamusal denetim zayıftır, hesap verebilirlik mekanizması arızalıdır, etkin ve adil yargı sistemi için yasalar eksiktir. Ülkemizin daha yaşanabilir, adaletli ve huzurlu bir ada olabilmesi için popülist şark siyasetinden kurtulmaya, dost, yandaş, akraba, ahbaplık, partili ilişkilerinden sıyrılıp adil ve kararlı adımlar atılması gerekmektedir. Zaman Kıbrıs Türkü’nün aleyhine işlemektedir. Her geçen gün sorunlara yeni sorunlar eklenmektedir.

Ülke kaynaklarını zarara uğratanlardan, ülkenin zenginliklerini hortumlayanlardan, kişisel yada partisel menfaatleri için rant sağlamaya çalışanlardan ve tüm bunlara göz yumarak destek verenlerden hesap sormak bu hükümetin boynunun borcudur.

Etiketler

Diğer Haberler

Bir Başka Haber

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı