Eleştiri yaparken üslubumuza dikkat edelim!

Hedefimiz diyaloğa dayanan eğitim çalışmaları ile düzen ilişkilerine alternatif insan ilişkileri geliştirmektir.

17 Kasım 2019 - 12:00

Diyalog sadece karşılıklı iletişim değildir. Diyalog; dünyayı insanileştirme yolunda diyaloğa katılanların, düşünce ve eyleminin dönüştürülmesi sürecidir aslında. Diyalog özgürleşme yolunda bir dayanışma ve eğitim sürecidir de aynı zamanda… Ünlü filozof Freire’ye göre diyalog; alçakgönüllülük, güven, karşılıklı sevgi, saygı ve eleştiridir… Ve eleştiri; dayatmanın veya manipülasyonun olmadığı sağlıklı bir iletişimin kurulup yürütülebilmesi için gereklidir… Gelişmenin en önemli dinamiğidir. Eğer eleştiricilik olmasa herkes birbirini taklit eder, birbirinin suyuna gider ve hayatın akışıyla da savrulur… Eleştiricilik olmasa herkes yaşadığımız toplumun kuralları, değerleri ve insan ilişkilerine iradesizce teslim olur…

Eleştiri özgürleşmenin ve yetkinleşmenin en önemli araçlarından biridir. Bir yerde eleştiri yoksa orada var olana ve kendiliğindenci gidişe teslimiyet, durağanlık, yozlaşma ve çürüme vardır… Aynı şey ikili ilişkilerde bile geçerli değil midir? Eleştiricilik, birbirimize ahlaki sorumluluğumuzun yani arkadaşlığın da gereğidir.

Gelişmek isteyen insan hatalarından korkmaz, onları gizlemeye kalkmaz; kendisine eleştirici bakar ve eleştiriye açık olur. İç ilişkilerde eleştiriciliği ihmal ettiğimizde ahbap çavuş ilişkileri gelişir. Ahbap çavuş ilişkileri siyasi yakınlıktan çok kişisel yakınlığı gözetir…

Eleştiri yaparken kullandığımız üsluba özellikle dikkat etmeli, karşımızdakini yok yere incitmekten ve ilişkilerimizi zedelemekten kaçınmalıyız. Hedefimiz birbirimizi alt etmeye, birbirimize üstün gelmeye, ezmeye yönelik olmamalı… Hedefimiz eleştirdiklerimizin de gelişmesinin önünü açarak, birlikte öğrenmeyi sağlamak olmalı… Eleştirilerimiz onların hatasını görebilmesi ve düzeltmesinde, eksiklerini tamamlaması ve kendisini geliştirebilir bir yol bulmasında araç olmalıdır.

Özeleştiriyi ise bir savunma aracı gibi kullanmamalıyız. Bu; özeleştirinin amaç ve işlevini gözden kaçırmak olur. Saflarımızdaki yanlış, eksiklik ve zaafları açıklıkla ortaya koymak, çıkardığımız sonuçlarla, kendimizi yenileyip aşma çabası önemlidir. Özeleştiri, bu işlevi görmeli, buna hizmet etmelidir.

Eleştirel kavrayış zorla dayatılamaz, bu alternatif bir eğitimle gelişebilir (Freire). Hedefimiz diyaloğa dayanan eğitim çalışmaları ile düzen ilişkilerine alternatif insan ilişkileri geliştirmektir. Bunun yolu da hatalarımız ve eksikliklerimizden korkmamaktan ve onları objektif bir tutum ve açık sözlülükle eleştirebilmekten geçer.

Ve unutmayın hatalara karşı çıkmamak yanlışlara sessiz kalmak, onlara ortak olmak demektir.

Etiketler

Diğer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı