Çek borçlarını ödeyemeyen işletmeler için kararname yürürlükte

Hükümetin salgın nedeniyle nakit akışı olumsuz yönde etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için hazırladığı Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nın aldığı Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin detayları ortaya çıktı. Salgın nedeniyle nakit akışı olumsuz yönde etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için hazırlanan Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, “Karşılıksız Çek-Ödenmez” mührü basılmamış çekler ile 30 Haziran veya 30 Haziran’a kadar keşide edilen çeklerin ibrazı kademeli olarak düzenlendi.

Yürürlüğe giren Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’de şu ifadelere yer verildi:

Genel Gerekçesi

Bu Yasa Gücünde Kararname, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, nakit akışları olumsuz etkilenen işletmelere, çek borçlarını ödeyebilmeleri için ilave zaman kazandırmaya yönelik olarak, bu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, “Karşılıksız Çek-Ödenmez” mührü basılmamış çekler ile 30 Haziran 2020 ve/veya bu tarihe kadar keşide edilen çeklerin ibrazını kademeli olarak düzenlenmek amacı ile hazırlanmıştır.

Poliçeler Yasası hakkında Yasa Gücünde Kararname

KKTC Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar:

Kısa İsim

Bu Yasa Gücünce Kararname, Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir.

Amaç

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin amacı, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mühürü basılmış çekler ile üzerindeki yazılı tarih 30 Haziran 2020 ve/veya bu tarihe kadar keşide edilen çeklerin kademeli olarak ibrazını düzenlemektir.

Kapsam

Bu Yasa Gücünde Kararname, KKTC’de faaliyet gösteren bankalar üstünden çek ibraz eden gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsar.

Poliçeler Yasası’nın 74’üncü maddesinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında yer alan 15 iş günlük süre, bu Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihten önce ısdar edilmiş ve ödenmek üzere bankalara ibraz edilen çekler ile keşide tarihi 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan çekler için 90 gün, 1 Haziran 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar çekler için 45 gün olarak uygulanır.

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ısdar edilmiş çekler ile keşide tarihi 30 Haziran 2020’ye kadar olan ve ilk ibrazı yapılmış olsun veya olmasın karşılığı olamayan tüm çekler, “Yetersiz Bakiye Tekrar İbraz Edilmesi” yerine “Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur-Tekrar İbraz Edilmesi” ibaresi ile iade edilir.

İşbu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar “Yasa Gücünde Kararname tahtında iade olunur” ibaresi taşıyan çeklerin ödenmek üzere tekrar bankaya ibrazı, ibarenin kayıt edildiği tarihten itibaren 90 gün sonra yapılır. Yine karşılığının bulunmaması durumunda “Karşılıksız Çek-Ödenmez” mührü basılır.

Bu kararnamede belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi, süreler sonunda tekrar ibraz edilmesi ve karşılığının bulunmaması durumunda “Karşılıksız Çek-Ödenmez” mührü basılır.

Yürütme Yetkisi

Bu Yasa Gücünde Kararnameyi, maliye işleriyle görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlükten Kaldırma

Bu Yasa Gücünde Kararname ile Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş

Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

Diğer Haberler

Başa dön tuşu