Boşanan ebeveynler: Dikkat!

Okul Öncesi Uzmanı Dervişe Amca Toklu, anne-babası evli ve boşanmış olan okul öncesi çocukların sosyal davranışlarına dikkat çekti.

Senagül TAŞAR

“DEPRESİF DUYGULAR OLABİLİR”… Okul Öncesi Uzmanı Dervişe Amca Toklu, okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumunun aile olduğuna işaret ederek, boşanmış aile çocuklarının, içe kapanma, mutsuzluk, üzüntü gibi depresif duygular gösterebildiklerini belirtti.

Okul Öncesi Uzmanı Dervişe Amca Toklu, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, ailesi boşanan çocukların sosyal davranışlarının olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

Okul Öncesi Uzmanı Dervişe Amca Toklu, insan yaşamının en önemli ve kritik döneminin okul öncesi (0- 6 yaş) dönem olduğunu belirterek, çocuğun gelişim özelliklerinin, yeteneklerinin, ilgi alanlarının 0-6 yaşlar arasında ortaya çıktığını kaydetti. Çocuğun, gelişimine yönelik temel bilgileri, becerileri, tutum ile alışkanlıkları ailede ve okul öncesi eğitim kurumlarında kazandığını dile getiren Toklu, bu nedenle aile ve okul öncesi eğitim merkezlerinin, çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitiminden sorumlu temel kurum özelliği taşıdığını ifade etti. Okul öncesi dönemde verilen eğitimin niteliğinin, çocuğun gelişimini ve yaşantısını etkilediğini vurgulayan Toklu, çocukta öğrenmeyi ve öğrenmeye istekli olmayı artırdığına, tüm yaşantısında da başarılı olmasını sağladığına dikkat çekti. Uzman Toklu, yapılan araştırmalarda çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının, yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavırlarını, inanç ve değer yargılarını biçimlendirilmesinde etkili olduğunun gözlemlendiğini kaydetti. İleriki yaşamı etkileyen, gelişimin çok hızlı olduğu okul öncesi dönemde, çocuğun sevgi ve şefkat içinde olması, ihtiyaçlarının yerinde, zamanında karşılanması, sağlığının korunması, güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Toklu, çocuğun gelişimsel açıdan olumlu bir şekilde büyümesi ve sosyal davranışlarını kazanabilmesi için önemli olduğunu belirtti.

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUĞA SOSYAL BECERİ KAZANDIRIYOR”

Toklu, okul öncesi kurumuna devam eden çocukların akranlarıyla iletişim içerisinde olmalarından dolayı, paylaşmayı, işbirliği yapmayı, yaşayarak öğrenmeyi, olumlu sosyal davranışlarını geliştirmeyi, özgüveni yüksek birer birey olmayı ve kendini rahatlıkla ifade edebilme gibi tüm hayatlarını etkileyebilecek davranışları da edindiklerini kaydetti. Okul öncesi eğitimin sosyal gelişim üzerindeki etkilerine bakıldığında, çocukların bağımsızlık, kendine güven, merak ve çevreye ilgi gösterme gibi özelliklerinde olumlu gelişmelerin gözlemlendiğini aktaran Toklu, çocukların anti-sosyal davranışlarının okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi arttıkça azaldığını vurguladı.

Çocuk gelişiminde, sosyal gelişim sürecinin önemli bir rol oynadığını belirten Toklu, insanın doğumundan yaşamı boyuna, etkilendiği davranışların çoğunun çocukluk döneminde belirgin hale geldiğini ifade etti. Çocuğun yaşamında ailenin yerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Toklu, okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumunun aile olduğuna işaret etti.

“FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

Anne- babanın davranışlarının çocuk için örnek olarak, çocuğunun gelişimini kalıcı bir şekilde olumlu veya olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Toklu, anne-babanın boşanma olayının okul öncesi çocuklarının sosyal davranışlarının bozulmasına neden olan etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti.  Boşanmanın, ailenin bölünmesinin ya da dağılmasına yol açan bütün aile üyelerini sarsan karmaşık bir durum olduğunu ifade eden Toklu, bu süreç içerisinde çocukların sosyolojik ve psikolojik gelişiminde önemli bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi. Boşanmış aile çocuklarının büyük bir kısmının, hangi yaş grubunda olursa olsun içe kapanma, mutsuzluk, üzüntü gibi depresif duygular gösterebildiklerini belirten Toklu, çocuğun sağlıklı aile ilişkilerinden mahrum kalmasının, onun ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyerek, çocuğun ayrılık olarak ifade edilen kaygı dolu bir deneyim yaşamasına neden olduğunun altını çizdi.

“AİLE VE TOPLUM BİLİNÇLENDİRİLMELİ”

Uzman Toklu, anne-babanın medeni durumuna göre, anne-babası evli olan çocukların olumlu sosyal davranışlarının daha yüksek, anne-babası boşanmış olan çocukların ise, fiziksel saldırganlık ilişkisel saldırganlık ve depresif duygularının daha yüksek olduğu sonuçlarının gözlemlendiğini bildirdi. Bu istenmeyen davranışların azaltılabilmesi ve çocukların kaliteli aile ortamlarında büyüyebilmesi için Kuzey Kıbrıs’ta aile danışma hizmetlerinin açılması gerektiğini talep eden Toklu, ailelere yönelik ihtiyaç duyulan konularda uygulamalı eğitimler verilerek, toplumun bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu