Bekleyen 280 başvuru var

Yargıtay’ın Kapalı Maraş ile ilgili 1974 tarihli koçanlarda Taşınmaz Mal Komisyonu’nda iade, takas veya tazminat yönünde karar verebileceğine hükmetmesiyle birlikte gözler bu kez de Taşınmaz Mal Komisyonu’na çevrildi.

23 Ekim 2019 - 09:09

Kapalı Maraş’ta taşınmazı bulunan bir Kıbrıslı Rum’un, bu mülklerin Vakıf malı olduğuna dair alınan kararın iptali için yaptığı başvurunun Yargıtay’da reddedilmesinin yanı sıra müracaatı halinde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iade, takas veya tazminat yönünde karar verebileceğine hükmetmesiyle gözler bu kez de Taşınmaz Mal Komisyonu’na çevrildi.

Yargıtay’da alınan karar ile ilgili önceki gün Haberci’ye açıklamalarda bulunan Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, “Mahkemenin Kapalı Maraş’ın Vakıf malıdır şeklinde 2005 yılında alınan kararı teyit ettiğini” belirtirken, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen de kararı, “Vakıflar İdaresi’nin Maraş’ın Vakıf malı olduğu iddialarına yanıt” olarak nitelendirdi.

“TMK 1974’Ü ESAS ALACAK”

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Ayfer Said Erkmen Haberci’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yargıtay’ın almış olduğu kararın henüz TMK’ya ulaşmadığını söyleyen Erkmen, bir hafta içerisinde kararın ellerine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Erkmen, aldıkları duyum ve basından da takip ettikleri kadarı ile bundan sonra TMK’nın Maraş ile ilgili 1974 koçanlarını esas alacağını kaydetti.

“USULSÜZ TRANSFERLERDE YETKİLİ DEĞİLİZ”

“Daha önce usulsüzce transfer ve geçişler yapılmış olsa dahi biz artık bunları incelemeye yetkili değiliz” diyen TMK Başkanı Erkmen, Yüksek Mahkemenin ayrıca 1974’teki koçanların esas alınması kararına da işaret etti.

“GERÇEK SAHİBİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR”

Yargıtay’da alınan kararı, “Vakıflar İdaresi’nin Maraş’ın Vakıf malı olduğu iddialarına yanıt” olarak nitelendiren Erkmen, konunun detaylı olarak ele alınması ve incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Tam olarak biz de net bir bilgi sahibi değiliz, görelim ve anlayalım” diyen Erkmen, 1974 tarihli koçanlarda da gerçek mal sahibinin başvuran kişi olup olmadığına dair de incelemelerde bulunduklarından bahsetti.

Erkmen, “Bu kararı sadece biz vermiyoruz, Savcılık da inceliyor, İçişleri Bakanlığı da inceliyor ve ona göre bir karar veriliyor” dedi.

“BEKLEYEN 280 BAŞVURU DAHA VAR”

Şu anda 280 başvurunun daha olduğunun altını çizen Erkmen, TMK’nın hala bir üye eksikliğinin olduğunu ifade ederek, üye eksikliğinin tamamlanması ile birlikte bu davaların da gündeme alınacağını söyledi.

Bekleyen 280 başvurunun koçanlarının 1974 yılına ait olduğunu dile getiren Erkmen, bu konudaki incelemelerin de yapılacağını kaydetti.

GASBEDİLEN VAKIF MALLARI TESPİT EDİLDİ…

Vakıflar İdaresi eski Müdürü Taner Derviş ise, 2000 yılında Kapalı Maraş ile ilgili Mağusa Kaza Mahkemesi’nde biri Abdullah Paşa Vakfı diğeri Lala Mustafa Paşa Vakfı’na ait olmak üzere iki davanın açıldığını söyledi.

Derviş, 1994-2004 yılları arasında, 1878-1974 Sömürge İdaresi dönemi ile 1960-1974 Cumhuriyet döneminde gasp edilmiş vakıf emlak tespit çalışmalarının kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

RAKAM, 3 BİNDEN 6 BİNE ÇIKTI

Derviş, “İlk etapta, 1996 yılında Mağusa Tapu Dairesi ile Vakıflar Arşivi’nde bulunan tapu kayıtları ve vakfiyeler üzerinde başlatılan çalışmalar neticesinde, 1913 yılı itibarı ile 3 bin 121 adet olup, 1974 tarihi itibarı ile bölünme suretiyle 6 bin 224 sayısına ulaşan tapu kaydı kapsamında 4 bin 638 dönüm alana sahip Kapalı Maraş bölgesinin tümüyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu belgelenmiştir. Söz konusu tapu kayıtları ile 1913-1974 döneminde yıllar itibarıyla Kapalı Maraş işgalcilerinin isim bazında münferit tespitleri de yapılmıştır” dedi.

“MARAŞ’IN %30’U LALA MUSTAFA, %70’İ ABDULLAH PAŞA’YA AİT”

Kapalı Maraş’taki mülkiyetin tespiti için Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 1997 yılında hukuki süreç başlatıldığını ve 2000 yılında Mağusa Kaza Mahkemesi’nde iki dava açıldığını anımsatan Derviş, “Birinci dava Kapalı Maraş’taki taşınmaz malların yaklaşık %30’unun sahibi olan Lala Mustafa Paşa Vakfı ile ilgili olup, Mağusa Kaza Mahkemesi 28 Ocak 2002 tarihinde söz konusu mülkiyetin Lala Mustafa Paşa Vakfı’na ait olduğu yönünde karar almıştır. Aynı şekilde ikinci davada, Mağusa Kaza Mahkemesi 27 Aralık 2005 tarihinde Kapalı Maraş’ın %70’nin sahibi olan Abdullah Paşa Vakfı’nın mülkiyet hakkını karara bağlamıştır” şeklinde konuştu.

Derviş, söz konusu iki davanın da Kapalı Maraş’ın tümüyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunun hukuk temelinde belgelediğini dile getirdi.

“VAKIFLAR GÜÇLÜ HUKUKİ ZEMİNE SAHİP”

Vakıflar’ın Ada genelinde ve uluslararası platformda güçlü hukuki bir zemine sahip olduğunun altını da çizen Taner Derviş, Vakıflar’a ait mülkiyet ve tazminat haklarının ada genelinde ve uluslararası platformda tanınmış beş hukuki belge temelinde tespit ve teyit edildiğini kaydetti. Derviş, söz konusu hukuki belgelerin  “Sömürge Dönemi Yasaları”, “Kıbrıs Yasaları”, “Kıbrıs Anayasası”, “Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşması” ve “Uluslararası Anlaşmalar”dan oluştuğunu vurguladı.

“İŞGAL EDİLEN VAKIF MALI İADE EDİLİR”

Derviş ayrıca, Kıbrıs hukuk sisteminde yer alan Anayasal ve yasal düzenlemelerin, emredici kurallarının, vakfiyelerin iptal edilemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini, vakıfların elden çıkarılamayacağını ve devredilemeyeceğini, Vakıflar’dan feragat edilemeyeceğini, vakıfların sonsuza dek yaşatılmalarını ve işgal edilmiş vakıfların tazminat ödemesi ile iadesini öngördüğünü söyledi.

Derviş, Vakıflar İdaresi’nin AİHM kapsamına alınmasının da Ada genelinde geçerli hukuki zemine aykırılık teşkil ettiğini ifade etti.

“VAKIFLAR’A İADE EDİLMELİ”

“Kuruluş tarihinden itibaren Ada genelinde geçerli hukuki zemin göz önünde bulundurulduğu takdirde, Sömürge İdaresi dönemi ile Ortak Cumhuriyet döneminde işgal edilmiş Vakıf emlak asli sahibi olan Vakıflar İdaresi’ne iade edilmelidir” diyen Derviş, 2002 ve 2005 tarihli mahkeme kararlarının da geçerliliğini koruduğunu hatırlattı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görevlerinin yasa ile belirlendiğinin altını çizen Derviş, yasal görevlerinin, mal sahipliğinin tespiti ve anlaşmazlıklarını takas, tazminat ve iade temelinde çözümlemek olarak özetlenebileceğini söyledi.

Etiketler

Diğer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı